Continue reading ความแตกต่างของอายุและเชื้อชาติ

ความแตกต่างของอายุและเชื้อชาติ

ความแปรปรวนแบบกลางคืนต่อคืนในผู้เข้าร่วมการศึกษาที่มีอายุมากกว่ามีผลกระทบอย่างมากต่อการปฏิบัติงานของพวกเขาในการทดสอบเพื่อประเมินหน่วยความจำฉาก ความสัมพันธ์ระหว่างการนอนหลับและความทรงจำเป็นที่รู้กันดี แต่ความแปลกใหม่ของการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าการเชื่อมต่อนั้นชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงอายุและผู้เข้าร่วมผิวดำ

Read more ความแตกต่างของอายุและเชื้อชาติ